Image is not available
Slider
Image

Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni

Proboszcz parafii Łukowa - ks. Wacław Radosz, podjął myśl by w odległej wiosce od parafialnego Kościoła  zbudować kaplicę. W roku 1969 znaleziono plac po budowę,  który ofiarowali mieszkańcy Wolicy: Feliks Podsiadło i Jan Jastrzębski. W 1970 roku rozpoczęto budowę kaplicy, w tym czasie 17 października 1971 r. papież Paweł VI ogłosił Maksymiliana Kolbe błogosławionym. 5 listopada 1972 r. ks. bp Edward Materski – sufragan kielecki, poświęcił zbudowaną kaplice i ustanowił jej patronem Maksymiliana Marię Kolbego. Ordynariusz Kielecki ks. bp  Jan Jaroszewicz utworzył przy tej Kaplicy samodzielny ośrodek duszpasterski i mianował rektorem  ks. Wacława Ligóra wikariusza  z Łukowej. Dnia 5 lutego 1982 r. ks. bp Stanisław Szymecki erygował parafie i kaplice podniósł do godności Kościoła Parafialnego p.w. bł. Maksymiliana Marii Kolbego w Wolicy-Tokarni, zaś ks. Wacława Ligóra  mianował proboszczem. Parafia  składała się z 4 miejscowości: Wolica, Tokarnia, Siedlce i Ostrów–Gaj, powstała z podziału  parafii Łukowa i Sobków. Dnia 31 sierpnia 2001 r. ks. bp Kazimierz Ryczan mianował obecnego proboszcza księdza kanonika mgr Jacka Dąbka, dotychczasowego wikariusz parafii  garnizonowej w Kielcach.
Kościół parafialny obecnie przeniesiony został do nowego budynku. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nastąpiło 14 sierpnia 2007 r. podczas Mszy św. sprawowanej przez bp. Kazimierza Ryczana. 22 kwietnia 2011 r. (w Wielki Piątek) bp Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia Krzyża, który umieszczony jest w prezbiterium. Figurę Jezusa na Krzyżu wielkości 2,4 m ufundował ks. proboszcz Jacek Dąbek – budowniczy kościoła a 5 m krzyż wykonał  Adam Czupryński z Tokarni. W prezbiterium znajduje się także nowe tabernakulum otoczone winnym krzewem, które ufundował ks. Wiesław Orawiecki SDS – salwatorianin pochodzący z Tokarni. 25  października 2016 ks. bp Ordynariusz Jan Piotrowski ustanowił Kościół Diecezjalnym Sanktuarium św. Maksymilana Marii Kolbego. Pierwszym kustoszem sanktuarium został ks. kan. mgr Jacek Dąbek - proboszcz parafii. Dnia 7 kwietnia 2017 r. została erygowana, a 9 kwietnia 2017r. poświęcona przez ks. bp Jana Piotrowskiego - ordynariusza kieleckiego Droga Krzyżowa wokół Kościoła.
W Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego znajdują się obecnie liczne relikwie świętych i błogosławionych:

- św. Maksymiliana Marii Kolbego
- św. s. Faustyny Kowalskiej
- św. Jana Pawła II
- św. o. Pio
- św. brata Alberta Chmielowskiego
- św. Matki Teresy z Kalkuty
- bł. Wincentego Kadłubka
- bł. Karoliny Kózkówny
- bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
- bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach