CrossRun Chęciny

Biuro zawodów w dniu biegów: Kamienica Niemczówka, Chęciny ul. Małogoska 7

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/2183473651907081/

Źródło: https://www.facebook.com/crossrunmaraton/?__tn__=K-R&eid=ARDTKe9vEt0mn8N8i3lAyOVZpnDIZeNLXa5ClWItIjHNBbrAhPHdRxZ_kSvC4CeTX_wUjTwMELTkYj-a&fref=mentions

Drukuj   E-mail