Warsztaty edukacyjne w „Niemczówce”!

Warsztaty edukacyjne w „Niemczówce”!

Coraz większą popularnością cieszy się nowa atrakcja, która pojawiła się w ofercie Zamku Królewskiego w Chęcinach! W dniu wczorajszym zabytkowa kamienica „Niemczówka” wypełniła się po brzegi, a pracy i zabawie dzieci towarzyszyły szerokie uśmiechy! Otrzymaliśmy także od uczestników prace, które zostaną jako pamiątka i będą cieszyć oczy nie tylko nasze, ale i turystów.

Od pewnego czasu w ofercie Zamku pojawiła się możliwość skorzystania z warsztatów edukacyjnych. Poświęcone one są głównie tematyce związanej z historią, ze specjalnym uwzględnieniem dziejów Naszego miasta. Uczestnicy mają do wyboru warsztaty dotyczące herbów, koron oraz legend chęcińskich. Na wstępie mogą oni dowiedzieć się sporo przydatnych informacji, o których nie zawsze usłyszą w szkole!

Warsztaty dot. koron były tematem przewodnim pierwszej grupy uczestników. Dzieciaki po krótkim wstępie, w którym zapoznały się z historią powstania insygnium, jego budową i typami, przystąpiły do tworzenia własnych dzieł! Najpiękniejsze z nich zostały nagrodzone, ale wszystkie korony zagościły później głowach dzieciaków. Mogły one je później zabrać do domu i pochwalić się swoją inwencją twórczą!

Kolejna grupa zajęła się z kolei herbami. Skomplikowana nauka, jaką jest heraldyka, wymagała sporej uwagi od słuchających, ale dzięki nabytej wiedzy łatwiej im było później tworzyć własne emblematy! Uczestnicy z precyzją i kunsztem szkicowali, a następnie kolorowali swoje herby, których wizerunki nawiązywały do przeróżnej tematyki. Podobnie jak poprzednio, najlepsza praca została nagrodzona, a wszystkie dzieła uświetnią z pewnością galerie wykonawców.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w warsztatach oraz lekcjach tematycznych. Te ostatnie również traktują o historii, mianowicie o dziejach rycerzy i zamków, a także szlachty polskiej. Trzecia lekcja poświęcona jest ciekawej, niespotykanej geologii tego regionu, która warta jest uwagi. Więcej informacji w zakładce Zamku Królewskiego: warsztaty edukacyjne oraz  lekcje tematyczne.

Serdecznie zapraszamy!

Drukuj   E-mail