Image is not available
Slider
Image

Światowy Dzień Turystyki

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Tegoroczna trzydziesta edycja odbywa się pod hasłem "Świętując różnorodność".

Światowy Dzień Turystyki został zapoczątkowany w 1979 roku. Tegoroczne główne obchody odbywają się w Ghanie. Uroczystości regionalne organizowane są we wszystkich rejonach globu, mają na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wielkie znaczenie ma turystyka we wzmacnianiu wzajemnego zrozumienia między narodami. Celem licznych spotkań, które odbędą się w ramach tego święta będzie również przedstawienie, jak znaczący wpływ wywiera turystyka na wszystkie sfery działalności ludzkiej - społeczną, polityczną, gospodarczą i kulturową, a także zwrócenie uwagi na jej rolę w promowaniu wyższych standardów życia.

Źródło: www.pot.gov.pl

Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach