Zamek Królewski w Chęcinach wraz z zabytkową kamienicą "Niemczówka" pozostają otwarte

Ważne! Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Chęciny należą do powiatu kieleckiego, dlatego też zostajemy objęci strefą czerwoną.

Zamek Królewski w Chęcinach wraz z zabytkową kamienicą "Niemczówka" pozostają jednak otwarte. Jak dotychczas zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nowymi obostrzeniami, pamiętaniu o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu ust i nosa. Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie.

 

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA


Drukuj   E-mail