Image is not available
Slider
Image

CUD W CHĘCINACH!

Co łączy dwa miasta oddalone od siebie raptem o 20 km – Jędrzejów i Chęciny? Zapewne znajdą Państwo wiele takich powiązań, jednakże dziś chcielibyśmy wspomnieć Wincentego Kadłubka,  postać niezmiernie ważną w historii obydwu miejsc.

Chęciny stosunkowo często nawiedzane były przez pożary. Tak stało się i w 1634 roku, szczęśliwie nie wyrządził on wtedy większych szkód. Cudowne ocalenie miasta przypisuje się właśnie jędrzejowskiemu cystersowi. W obliczu niebezpieczeństwa mieszczanie chęcińscy wznieśli do niego swe modły,  a jego wstawiennictwo miało ugasić pożar. Wydarzenie to zostało uwiecznione na fresku sklepiennym w jędrzejowskim klasztorze. Polichromie, których autorstwo przypisuje się jednemu z najpłodniejszych malarzy monumentalnych XVIII wieku - Andrzejowi Radwańskiemu, ukazują życie, działalność i cuda dokonane przez najsławniejszego z cystersów.

Niestety, obecnie interesujący nas fresk jest bardzo zniszczony, niemniej mamy nadzieję, że niedługo zostanie poddany pracom renowacyjnym i będziemy mogli podziwiać jego piękno. Udało się nam zdobyć zdjęcia obrazu powstałego na podstawie owej polichromii, namalowanego przez ukrywającego się w murach klasztornych podczas wojny B. Grzeszczaka. 

Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach