Image is not available
Slider
Image

Czerwony szlak pieszy PTTK

Odległość [km]

Punkt

0,0

Chęciny, rynek PKS, MPK

3,0

Góra Zelejowa

4,5

Zelejowa

7,0

Czerwona Góra MPK, kamieniołom Zygmuntówka

8,0

Jaskinia Raj, parking i zajazd

10,5

Zgórskie Góry

12,5

Zalesie

15,0

Kielce Białogon

17,5

MPK - Góra Brusznia

20,0

Góra Karczówka

20,5

Kielce, ul. Podklasztorna

Czerwony szlak prowadzi z chęcińskiego Pl. Żeromskiego (Rynek Dolny) przez Górę Karczówkę (340 m n.p.m.) w Kielcach do ul. Podklasztornej (Kielce). Trasa wiedzie przez Górę Zelejową (360 m n.p.m.) tuż przy kamieniołomie Szczerba,
gdzie pozyskiwano słynną różankę zelejowską. Po zejściu ze wspomnianej góry udać należy się na północ, północy-wschód, gdzie po drodze mija się Zakład Kamieniarski PRZYWAŁA. Następnie należy przejść przez kładkę nad trasą S7 i zmierzać
w kierunku zabudowań domowych przy ul. Sitkówka. Później idąc leśną drogą na zachód przekracza się asfaltową szosę. Następnie trzeba obrać kierunek północny, północny-wschód, gdzie znajduje się  Czerwona Góra (328 m n.p.m.), zwana także Jerzmańcem. Z tego miejsca pozyskano kamień do budowy pierwszej kolumny Zygmunta III Wazy w Warszawie. Po zejściu z Czerwonej Góry dochodzi się do asfaltowej szosy, gdzie trzeba obrać kierunek północny-zachód. W ten sposób dociera się do kolejnego obiektu na szlaku czerwonym, którym jest Jaskinia Raj. Następnie po przekroczeniu strumienia Bobrzyczka kierować należy się na północ w kierunku Pasma Zgórskiego (388 m n.p.m.), aż do Kielc.
czerwony_szlak_pieszy_PTTK
Image
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski