Image is not available
Slider
Image

Żółty szlak pieszy PTTK

Odległość [km]

Punkt

0,0

Wierna Rzeka PKP

1,0

Ruda Zajączkowska

2,5

Zajączków

4,5

Góra Miedzianka

5,0

Miedzianka PKS

9,0

Grząby Bolmińskie

12,0

Jedlnica PKS

15,0

Grzywy Korzeckowskie

17,0

Korzecko PKS

19,5

Góra Zamkowa

20,0

Chęciny PKS, MPK

Początek szlaku znajduje się w Wiernej Rzece przy stacji PKP (gmina Piekoszów). Następnie wiedzie on przez Zajączków
do Rezerwatu Góra Miedzianka (355 m n.p.m.). Z tego miejsca należy się kierować na południe w stronę pasma nazywanego Grząbami Bolmińskimi. Około 2 km na zachód od tego miejsca znajduje się Rezerwat Milechowy. Grząby Bolmińskie należy przejść kierując się na południowy-wschód. W dalszej części przekroczyć trzeba przełom rzeki Hutki, który oddziela Grząby Bolmińskie od Grzyw Korzeckowskich (336 m n.p.m.). Przez pasmo Grzyw prowadzi głównie leśna droga, która zwieńczona jest punktem widokowym ze wschodniej części wsi Korzecko. Stąd malowniczą trasą z widokiem na Rezerwat Góra Rzepka
(358 m n.p.m.) wraz z Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej oraz na Górę Zamkową (355 m n.p.m.) zmierzać należy
do Zamku Królewskiego od strony zachodniej. Żółty szlak kończy się na Pl. Żeromskiego (Rynek Dolny) w centrum Chęcin.
zolty_szlak_pieszy_PTTK
Image
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski