Image is not available
Slider
Image

Zielony szlak pieszy PTTK

Odległość [km]

Punkt

0,0

Rynek w Daleszycach

3,0

Rezerwat Słopiec

3,6

kamieniołom Słopiec

5,5

Zalew Borków

8,4

Znojów

9,4

Ostra Górka

11,3

Radomice

12,2

Diabelski Kamień

12,6

gajówka

14,0

Szkoła w Radomicach

15,1

stanowisko czołgu Pantera

17,4

Łabędziów

18,7

kamieniołom Łabędziów

19,1

park dworski

20

Zbiornik Morawica

20,3

kościół w Morawicy wraz z Kalwarią Świętokrzyską

20,6

dawny młyn wodny

23,7

Góra Stokowa

25,4

Brzeziony kościół i miejsce wypoczynkowe

29,1

Góra Hoża

33,9

rzeka Bobrza

37,4

Zalew Lipowica

39,9 kamieniołom na Leśnej Górze
40,4

Czarna Nida

41,5

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

44,6

Zamek Królewski w Chęcinach

48,8

kościół parafilany w Chęcinach

45

Chęciny - Dolny Rynek

Szlak powstał dzięki wpsółpracy Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" wraz z PTTK Kielce. Prowadzi od Daleszyc przez Radomice, Łabędziów, Morawicę, Brzeziny, Lipowicę, Podzamcze Chęcińskie aż na Rynek Dolny w Chęcinach. Po drodze można spotkać interesujące miejsca z kilku dziedzin tj. przyrody ożywionej i nieożywionej (sztuczne odsłonięcia skalne, zbiorniki wodne, aleje lipowe), historii (stanowisko niemieckiego czołgu Pantera, Dwór Starostów Chęcińskich, Zamek Królewski w Chęcinach), religii (Kalwaria Świętokrzyska) oraz krajobrazowych.
Image
Image
Image
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski