Image is not available
Slider
Image

Ścieżka dydaktyczna Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego

Ścieżki dydaktyczne ŚSA-G zostały podzielone na ścieżkę podstawową (oznaczoną na niebiesko) oraz na dwie ścieżki uzupełniające (oznaczone na czarno). Ścieżka niebieska prowadzi od Zamku Królewskiego na Górze Zamkowej przez parking po południowej stronie tej góry. Następnie ul. Jędrzejowską do schodów na Ścieżce Mnicha, później Al. Partyzantów i ul. Zamkową, do wiaty u podnóża Góry Zelejowej. Skąd na północny zachód trzeba kierować się do Jaskini Piekło.

Pierwsza ścieżka uzupełniająca prowadzi od ul. Jędrzejowskiej w Chęcinach do wiaty przy Rezerwacie Góra Rzepka. Ukazuje na swej trasie najstarsze ślady górnictwa kruszcowego ołowiu i towrzyszącego mu srebra w postaci lejów po szybikach wydobywczych.
Natomiast druga ścieżka uzupełniająca prowadzi od wiaty u podnóża Góry Zelejowej przez Kamieniołom Zachodni, następnie wapienną granią Góry Zelejowej do kamieniołomu Szczerba z przdłużeniem do ul. Zelejowa (przystanek autobusowy). Z Góry Zelejowej pozykiwano różankę zelejowską - słynny w swoim czasie surowiec wykorzystywany do zdobniczych małych elementów architektonicznych.

Image
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach