Image is not available
Slider
Image

Chłopy i Pany

Odległość [km]

Punkt

0,0

Siedlce

1

Gród Pędzików

4,1

Łukowa

6

Chmielowice

11,2

Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach

11,8

Dębska Wola

13,9

Dawny dwór z parkiem

15,3

Zbrza

18,6

Chałupki Zbrzańskie

20,9

Ostrów

24,3


Wolica (z rezerwatem)

25,2

Siedlce, dawny dwór

Pętla rowerowa Chłopy i Pany mierzy 25 km. Na trasie spotkać można liczne stare, wiejskie zabudowania i dawne dwory szlacheckie. Nazwa szlaku nawiązuje do dawnych mieszkańców tych posiadłości. Prowadzi on po pagórkowatym terenie z niewielkimi deniwelacjami, stąd też poziom trudności jest stsunkowo łatwy. Idealna propozycja dla rodzin. Wzdłuż szlaku znajdują się następujące atrakcje: Gród Pędzików w Siedlcach,
Image
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach