Image is not available
Slider
Image

Skały i jaskinie

Odległość [km]

Punkt

0,0

Parking przy Jaskini Raj

1,0

kamieniołom Szewce

4,3

Zawada

9,3

Gałęzice

10,1

Jaskinia Piekło

10,9

Góra Stokówka

13,4

Polichno

19,7

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku

20,6

Chęciny - Zamek Królewski w Chęcinach

22,8

Zelejowa

24,7

Czerwona Góra

26,0

Parking przy Jaskini Raj

Nazwa szlaku nawiązuje do atrakcji dominujących wzdłuż trasy. Niektóre obiekty znane są na skalę międzynarodową, jak np. Jaskinia Raj, Zamek Królewski w Chęcinach, czy Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Pomniejsze, dziś mniej prestiżowe, kamieniołomy są świadectwem o dawnej świetności przemysłowej Chęcin. Należą do nich bez wątpienia kamieniołomy na Zelejowej, czy Stokówce, Gdzie eskploatację prowadziła lokalna spółka "MARMURY KIELECKIE".

Średni czas przejazdu: ok. 3 godz.

Kolor szlaku: czarny

Skały i jaskinie
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach