Image is not available
Slider
Image

Kamieniołom Stokówka

Kamieniołom Stokówka

Gmina Chęciny położona jest na terenie wyjątkowo atrakcyjnym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Niesamowite bogactwo form botanicznych i geologicznych czyni ją miejscem chętnie odwiedzanym przez pasjonatów turystyki naukowo-przyrodniczej oraz miłośników pieszych wędrówek i spędzania czasu na łonie natury. 
Pośród licznych obiektów geologicznych znajdujących się w Gminie Chęciny, na uwagę zasługuje Kamieniołom Stokówka usytuowany w Paśmie Zelejowskim, pomiędzy miejscowościami Skiby a Gałęzice. Charakterystyczna szczelina przecinająca poprzecznie Górę Stokówkę tworzy niesamowity klimat sprzyjający wędrówkom pieszym.
W Kamieniołomie niegdyś eksploatowano żyłę kalcytu, marmur chęciński zwany także „różanką zelejowską”. Atuty przyrodnicze Stokówki podnosi niewymagająca szczególnych warunków glebowych roślinność kserotermiczna występująca na obszarze całego wzniesienia.
Kamieniołom Stokówka okazuje się również być rajem dla wspinaczy. Jego blisko dwudziestometrowe ściany i kilkadziesiąt tras wspinaczkowych dają szerokie możliwości. Poszczególne trasy mają swoje nazwy oraz określone stopnie trudności. Można wspinać się na przykład po „Rysie pod sosenką” czy „Ataku wiewiórek”. Ze szczytu można zaś podziwiać niesamowite krajobrazy Ziemi Chęcińskiej. Zachwyca panorama ze wspaniałym widokiem na południowe pasma Gór Świętokrzyskich..
Warto dodać, że nieopodal Kamieniołomu Stokówka przebiega niebieski szlak turystyczny im. Edmunda Padechowicza prowadzący z Dolnego Rynku w Chęcinach do Łagowa oraz Świętokrzyski Szlak Archeo – Geologiczny.
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski