Image is not available
Slider
Image

Jaskinia Piekło

Jaskinia Piekło pod Skibami (w Gminie Chęciny), położona na północno-zachodnim zboczu Góry Żakowej, jest jedną z ciekawszych atrakcji na niebieskim pieszym szlaku im. Edmunda Padechowicza, w odległości blisko 5 kilometrów od Rynku Dolnego w Chęcinach, gdzie szlak niebieski ma swój początek. Do Jaskini Piekło prowadzi także ścieżka dydaktyczna Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego. „Piekło” to typowa forma krasu podziemnego. W jej wnętrzu można obserwować polewy kalcytowe oraz niewielkich rozmiarów stalaktyty. Stałymi mieszkańcami zakątków „Piekła” są nietoperze oraz głównie bezkręgowce takie jak mrówki, świerszcze, pająki czy ślimaki. Mówi się, że nazwa jaskini pochodzi od legendy, w myśl której z wnętrza jaskini wylatywać miały diabły czyniąc zło na świecie.
W 1954 roku Jaskinia Piekło została objęta ochroną prawną w postaci pomnika przyrody.
Jaskinia zbudowana została w wapieniach dewońskich. Stanowi typowy przykład pustki krasowej o założeniu tektonicznym. Jej rozwój został zainicjowany przez szczeliny ciosowe, którymi zaczęła krążyć woda opadowa. Ona właśnie dzięki swojemu kwaśnemu odczynowi zaczęła w plejstocenie rzeźbienie skały. Dziś po ok. 2,5 milionach lat możemy podziwiać efekt jej sztuki rzeźbiarskiej. Do Piekła można wejść przez otwór główny, choć posiada kilka bocznych w postaci kominów krasowych. Długość jaskini wynosi 57 m.

Plan Jaskini Piekło (źródło: jaskiniepolski.pgi.gov.pl)

http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/831

Zimą, przy dobrych warunkach, można podziwiać w jaskini nacieki lodowe

Image
Wewnątrz jaskini znajdują się ślady działalności człowieka. Mają one związek z mineralizacją skał wapiennych galeną (PbS). Pozyskiwany nań ołów i towrzyszące mu srebro były cenionymi i powszechnie występującymi kruszcami gór i wzniesień otaczających Chęciny. Po dziś dzień widoczne są ślady lejów po dawnych szybikach na stokach. Najstarsze zaś ślady objęte są ochroną prawną.

W jaskini Piekło po ok. 9 m od wejścia głównego znajduje się zagłębienie kilkumetrowe. Zostało ono oczyszczone z namuliska. Obecnie zabezpieczone kratą, podświetlone czerwonym światłem. Przejście wgłąb jaskini umożliwia drewniany mostek. Ta forma udostępnienia do zwiedzania została wykonana przy okazji tworzenia Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego.

Zabezpieczony kratą szyb górniczy

Image
Nazwa jaskini Piekło nie jest przypadkowa. Podaje się, że od wieków obszar ten był miejscem harców diabłów i czarownic. Piekielne istoty za bezpieczne miejsca wyjścia ze swych czeluści w osłonie nocy miały obierać różnego rodzaju jamy i pieczary. Jak dawniej powiadano z wnętrza omawianej jaskini miały wodobywać się czarcie odgłosy, a nawet para i dymy od bijącego wprost z piekieł gorąca. Dowodem na to miał być omówiony wcześniej dół, który stanowił drogę dojścia do domu diabłów. Właśnie te piekielne istoty siejąc trwogę miały być odpowiedzialne za odbieranie krowom mleka, opętania ludzkie, znikanie kur i ich jaj. Kto wie, co jeszcze miały na sumieniu?
Image

Mapa turystyczna z drogami prowadzącymi do Jaskini Piekło z Chęcin

Image
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski