Image is not available
Slider
Image

Pomnik Lotników w Gościńcu k. Polichna

Pomnik Lotników w Gościńcu k. Polichna

Na zboczu Góry Żebrowicy w niewielkiej miejscowości Gościniec pod Chęcinami dumnie ku niebu wznosi skrzydła mityczny Ikar na kamiennym obelisku. Pomnik Lotników upamiętniający lata świetności elitarnej szkoły szybowcowej oraz jej instruktorów i uczniów – polskich pilotów, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju w czasie II wojny światowej, powstał tutaj w 1992 roku. Jego odsłonięcia dokonał gość honorowy wydarzenia - gen. Stanisław Skalski, absolwent szkoły i jeden z najwybitniejszych polskich asów przestworzy, który w sposób szczególny zasłużył się lotnictwu Polski i Wielkiej Brytanii w czasie wojennych walk powietrznych.

Początki istnienia Szkoły Szybowcowej LOPP Polichno - Pińczów im. gen. Leona Barbeckiego sięgają roku 1931, kiedy to studenci Politechniki Warszawskiej, będący także członkami Aeroklubu Warszawskiego, odwiedzali urokliwe tereny Ziemi Chęcińskiej. Młodzi adepci sztuki lotniczej odkryli tutaj fantastyczne warunki związane z wiejącymi w okolicy pobliskich wzniesień wiatrami, sprzyjającymi lotom szybowcowym. Szczególnie dobrym miejscem okazała się być Góra Żebrowica, u której stóp znajduje się miejscowość Polichno.

W 1932 oficjalnie otwarto Szkołę Szybowcową w Polichnie. Dzięki kolejnym odkryciom związanym z korzystnym ukształtowaniem terenu regionu świętokrzyskiego w okolicy pasma pińczowskiego i możliwości odbywania tam dłuższych lotów, połączono siły środowiska szybowcowego Pińczowa oraz Polichna i powołano Szkołę Szybowcową LOPP Polichno - Pińczów im. gen. Leona Barbeckiego. W kolejnych latach, dzięki subwencjom władz centralnych szkoła była rozbudowywana i przystosowywana do nauki pilotażu na masową skalę. Szkoła posiadała m.in. warsztat naprawczy, nowoczesne hangary oraz pomieszczenia dla lotników. Z czasem wzrosła również ilość i jakość wykorzystywanego do szkoleń sprzętu. Kadra instruktorska Szkoły Szybowcowej od roku 1932 wyszkoliła setki wyśmienitych polskich pilotów, walczących później w czasie II wojny światowej. Uczniami szkoły byli także młodzi Rumuni, Węgrzy, Finowie i Czesi. Podchęcińska szkoła orląt była nie tylko elitarnym ośrodkiem szkoleniowym i dumą regionu, ale także wabikiem przyciągającym na świętokrzyską ziemię rzesze miłośników rozwijającego się lotnictwa, co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu regionu.
 
Szkoła działała do wybuchu II wojny światowej, bowiem niemal całe jej zaplecze techniczne zostało zniszczone przez Niemców. Działalność placówki reaktywowano w 1946 roku, ale prawdopodobnie ze względu na problemy związane z wykupem gruntów potrzebnych do uprawiania szybownictwa, szkoła działała jeszcze tylko do 1959 roku.
 
Dziś w okolicy miejsca, gdzie funkcjonowała Szkoła Szybowcowa LOPP Polichno - Pińczów im. gen. Leona Barbeckiego stoi Pomnik Lotników. Napis na tablicy pamiątkowej głosi:
 
„W hołdzie lotnikom - wychowankom i instruktorom Szkoły szybowcowej LOOP Polichno-Pińczów poległym na frontach II wojny światowej oraz wszystkim, którzy swe życie poświęcili Ojczyźnie.
 
W 60 lecie powstania Lotnictwa sportowego na kielecczyźnie
Społeczność Regionu Świętokrzyskiego”
Na głazie widnieją także nazwiska 33 lotników poległych za Ojczyznę w czasie II Wojny Światowej.
 
Pomnik Lotników w Gościńcu k. Polichna jest szczególnie bliski miejscowej ludności oraz Gminie i Miastu Chęciny, która każdego roku we wrześniu organizuje tu uroczystości upamiętniające bohaterską postawę lotników, instruktorów i absolwentów szkoły, walczących i poległych w czasie II wojny światowej. Obchodom towarzyszą pokazy lotnicze, występy dzieci i młodzieżyze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie oraz uroczysta Msza Święta za poległych. W hołdzie bohaterów powietrznych bitew oddawane są także salwy honorowe.
 
W 2008 roku Szkole Podstawowej w Polichnie uchwałą Rady Miejskiej w Chęcinach nadano imię gen. Stanisława Skalskiego – najlepszego polskiego asa lotnictwa okresu II wojny światowej, odznaczonego Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Stanisław Skalski był jednym z pilotów odbywających szkolenia w Szkole Szybowcowej   w Polichnie. W Szkole Podstawowej można także zobaczyć wyjątkową wystawę poświęconą historii lotnictwa w regionie   i upamiętniającą funkcjonującą tu niegdyś Szkołę Szybowcową.
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach