Image is not available
Slider
Image

Zamek Królewski w Chęcinach

Budowla powstała na przełomie XIII/XIV wieku, ufundował ją prawdopodobnie król Czech i Polski Wacław II lub jeden z jego popleczników - biskup krakowski Jan Muskata. Pierwotnie na szczycie wzgórza stała pojedyncza wieża, otoczona murem. Obecnie pozostały po niej jedynie, odkryte niedawno, fundamenty przy murze południowym. Zamek został gruntowanie rozbudowany za panowania dwóch ostatnich królów z dynastii Piastów – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, kiedy to pojawiły się dwie wieże górnego zamku oraz mury obwodowe. 

Zamek posiada dwie wieże na górnym dziedzińcu oraz basztę na dziedzińcu dolnym. Całość otoczona jest murami obwodowymi, rozłożonymi na całej długości wzgórza.
Wewnątrz murów znajdują się pozostałości dawnej zabudowy, m.in. ruiny „domu wielkiego”, przedbramia oraz „skarbczyka”. Zamek pełnił funkcje administracyjne, był silnym punktem obronnym, w którym przechowywano skarbiec koronny i kosztowności arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Na zamku funkcjonował sąd grodzki, przetrzymywano tutaj także księgi sądowe. W jego murach mieszkali królowie, a szczególnie królowe i wdowy królewskie, gdyż starostwo chęcińskie przeznaczone było jako ich oprawa. W zamkowych lochach przetrzymywano także ważnych więźniów politycznych, m.in. Andrzeja Garbatego czy Michała Küchmeistera, późniejszego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Ze względu na swoje znaczenie polityczne zorganizowano u podnóża zamku w 1331 r. pierwszy, walny zjazd wszystkich ówczesnych ziem polskich. Obecnie zamkowe ruiny zostały zaadaptowane dla potrzeb ruchu turystycznego.
Godziny otwarcia codziennie:
Styczeń: 9 - 15
Luty: 9 - 16
Marzec: 9 - 17
Kwiecień: 9 - 19
Maj - Sierpień: 9 - 19
Wrzesień: 9 - 18
Październik: 9 - 17
Listopad: 9 - 16
Grudzień: 9 - 15
 
W kolejnych latach do zamku górnego dobudowany został zamek dolny, pełniący głównie funkcje gospodarcze. Warownię przebudowano w I poł. XVII wieku po zniszczeniach, dokonanych przez rokoszan Mikołaja Zebrzydowskiego. Po raz kolejny zdewastowana została podczas potopu szwedzkiego (1655-1660), a następnie w 1707 r. podczas Wielkiej Wojny Północnej. Ostatni raz zamkowe działa zabrzmiały w 1787 r., na cześć wjeżdżającego do Chęcin króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od tego czasu twierdza pozostaje niezamieszkałą i stanowi trwałą ruinę.
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach