Image is not available
Slider
Image

Kamienica Niemczówka

Kamienica Niemczówka to perełka renesansowej zabudowy mieszczańskiej Chęcin. Jej powstanie datowane jest na rok 1570. Informuje o tym zachowany portal drzwiowy nad wejściem do Sali Małej. Pierwszymi właścicielami byli Walenty Września i jego żona Anna z Niemczów. Od jej nazwiska prawdopodobnie wzięła się nazwa kamienicy. Budynek składa się z trzech kondygnacji: sklepionych kolebkowo piwnic, parteru i poddasza. Posiada również obszerną sień przejazdową oraz stylowy dziedziniec. Charakterystyczne, piaskowcowe obramienia okien i drzwi to typowy element dla zabudowy renesansowej. Historycy wyróżniają trzy fazy powstania kamienicy. W najstarszej części mieści się Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny.

Miesiąc

Godziny otwarcia

kwiecień - wrzesień
9.00 - 18.00
październik, marzec
8.00 - 17.00
listopad - luty
8.00 - 16.00
Rodzaj biletu

Cena

(obowiązuje cały rok)
bilet wstępu normalny
9 zł/os
bilet wstępu ulgowy
7 zł/os
bilet wstępu grupowy
6 zł/os
bilet wstępu rodzinny
29 zł
bilet wstępu lokalny
1 zł/os.
Karta Dużej Rodziny
7 zł/os.
Ogólnopolska Karta Seniora
7 zł/os.
Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej
7 zł/os.
Dzięki dotacjom z Funduszy Unijnych udało się przeprowadzić remont generalny budynku, który pochłonął ponad 2,5 miliona złotych. W obiekcie znajduje się otwarte 26 października 2010 roku Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny. W "Niemczówce" odbywają się lekcje tematyczne, projekcje filmowe promujące Gminę i Miasto Chęciny, a także wystawy, koncerty. Kamienicę w ramach spotkań ze znanymi ludźmi odwiedzili m.in.: Artur Żmijewski, Piotr Polk, Magdalena Zawadzka, Tadeusz Chudecki i Krzysztof Globisz. W 2011 roku w jej wnętrzach kręcono odcinek pt. "Ogrodnik" serialu Ojciec Mateusz z Arturem Żmijewskim w roli głównej.
Od 2018 r. w  "Niemczówce" znajduje się również ciekawa wystawa. Przedstawia ona repliki uzbrojenia i ubioru, sięgające od XI do XVII wieku. Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. wczesnopiastowskiego woja, średniowiecznego łucznika czy rycerza w pełnej zbroi z okresu bitwy pod Grunwaldem. Równie ciekawe są repliki uzbrojenia siedemnastowiecznych polskich kawalerzystów - pancernego i husarza! Poza militariami, w sieni przejazdowej, turysta obejrzeć może postaci kobiet i dzieci, wyposażonych w stroje z epoki. Sienią przejazdową można było niegdyś przejechać zaprzęgiem konnym na dziedziniec, na którym prowadzona była piekarnia, czy też kuźnia.
W zabytkowych podziemiach kamienicy "Niemczówka" zaaranżowana została wystawa stała reprodukcji zdjęć, z kręconego przez Jerzego Hoffmana w latach 60-tych XX w. filmu "Pan Wołodyjowski". Nie jest ona przypadkowa! Ekranizacji słynnego z Sienkiewiczowskiej Trylogii oblężenia Kamieńca Podolskiego dokonano właśnie w pobliżu średniowiecznego zamku chęcińskiego! Organizowane są również wystawy czasowe.
Największą uwagę przykuwa jednak makieta Zamku Królewskiego w Chęcinach wykonana w skali 1:72, ma aż 3 m długości 1 m szerokości i 2 m wysokości. Miniatura warowni w pełni obrazuje Zamek Królewski w Chęcinach po jego przebudowie i restauracji w początku XVII wieku, w czasach panowania króla Zygmunta III Wazy. Zamek w pomniejszonej wersji przedstawia się dużo okazalej niż obecne ruiny. Ma to związek ze znaczną dewastacją w czasie wojen szwedzkich (potop szwedzki, Wielka Wojna Północna), a następnie rozbiorów. Makieta jest swobodną próbą rekonstrukcji warowni. Podstawą źródłową do realizacji przedsięwzięcia były przede wszystkim lustracje królewskie z XVI i XVII wieku, a także przedstawienia graficzne z późniejszego okresu, m.in. ujęcia Jana Filipa Carosiego czy Fryderyka Filipa Usenera. Makieta jest w większości rękodziełem, wykonanym przy użyciu niedużego nakładu finansowego. Wykonawcą przedsięwzięcia jest pan Marcin Jabłoński – płatnerz zamkowy, miłośnik historii i pasjonat modelarstwa.
Sala Wielka pełni także funkcję reprezentacyjnej sali ślubów cywilnych, gdzie Młode Pary w obliczu Urzędnika Stanu Cywilnego wypowiedzieć mogą słowa przysięgi małżeńskiej. Właśnie w tym pomieszczeniu znajduje się oryginalna belka stropowa. Obecnie nie pełni już funkcji nośnej stropu a jest jedynie lub aż jego ozdobą. Zachowane inskrypcje łacińskie wraz z tłumaczniem na język polski:

Hoc Aediticium Construxit Famatus Vir et Consul Chencinen
Valentinus Soboniowsky CMATOR Anno Domini 1634

/tłum. Ten budynek został wybudowany przez sławetnego mieszkańca miasta i burmistrza chęcińskiego Walentego Soboniowskiego Roku Pańskiego 1634/

Benedic Dne Domum Istam Et Omnibus Bonisampliari

/ tłum. Pobłogosław Boże ten dom i wszystkich dobrze czyniących/


Dawniej znajdowała się tu kawiarnia, a następnie biblioteka publiczna.

Image
Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach