27. stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu ✡️

Z okazji tego ważnego święta Zamek Królewski w Chęcinach podświetlony zostanie na czerwono.

Święto to ustanowione zostało 1. listopada 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a data obchodów związana jest z wyzwoleniem niemieckich obozów koncentracyjnych i obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 r.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że historia chęcińskich Żydów związana jest z tym ważnym świętem. Wiosną 1941 r. Niemcy utworzyli w Chęcinach getto, które znajdowało się pomiędzy dzisiejszymi ulicami: Kielecką, Wł. Łokietka, Pl. 2 Czerwca, Radkowską i Szkolną. Zgromadzono w nim nie tylko Żydów z Chęcin, ale także przesiedleńców z Łopuszna, Korzecka, Piekoszowa czy Kielc. Łącznie w różnych okresach przebywało tu 3–4 tys. osób. W lutym 1942 r. getto zostało szczelnie zamknięte. Duże zagęszczenie ludności, epidemie, głód i fatalne warunki bytowe doprowadziły do śmierci wielu z mieszkańców.

Likwidacja getta w Chęcinach nastąpiła 12 września 1942 r. Żydzi zapędzeni zostali do dworca kolejowego w Wolicy, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince. Dwa dni później w Chęcinach rozstrzelano kilkadziesiąt osób, które ze względu na stan zdrowia nie były w stanie opuścić miasta. Przy życiu utrzymało się jedynie kilka osób z Judenratu i policji żydowskiej, których uśmiercono w grudniu 1942 roku.

Obóz w Treblince był miejscem kaźni Żydów z Chęcin. Większość z nich nie przeżyła.

Cześć i chwała ich pamięci!

Źródło pomocnicze: https://sztetl.org.pl

#27stycznia #holokaust #żydziwchęcinach #historia

Image

Drukuj   E-mail