Image is not available
Slider
Image

Rynek Górny

Z okresem największego rozkwitu miasta, czyli przełomu XIV i XV w., wiązać należy ostateczne wykrystalizowanie się płyty Górnego Rynku w Chęcinach. W tym miejscu dość długo funkcjonowała osada targowa, o elipsoidalnym kształcie. Odbywały się tu jarmarki (w każdą środę) oraz targi doroczne. Najstarsze z nich przypadały na niedziele po św. Jadwidze (po 15 X), w dzień św. Bartłomieja (18 VIII) oraz w Zielone Świątki (50 dni po Wielkanocy).

Image

Wokół rynku mieszczą się kamienice, niektóre z nich posiadają cechy zabudowy sięgającej nawet XV wieku. Na skrzyżowaniu z ulicą Małogoską znajdowała się niegdyś kamienica Kozubkowiczów, po której obecnie pozostały jedynie sklepione piwnice. W ich wnętrzach znajduje się jeden z najstarszych portali kamiennych, pochodzącym z piętnastego stulecia. Z czasem kamienica przeszła w ręce jednego z chęcińskich Żydów – Lejbuś Szumulewicz, który w początku XIX wieku, przekształcił ją na budynek zajazdu z wyszynkiem, a następnie dom modlitewny. Obecny dom wzniesiono w latach 1932-33, znajduje się w nim sklep wielobranżowy.

Tuż obok znajduje się za to kamienica, należąca niegdyś do jednego z najwybitniejszych mieszkańców Chęcin – znanego włoskiego architekta i rzeźbiarza Kacpra Fodygi. Obecnie znajdują się na działce dwa domy, przedzielone wjazdem bramnym. Południowy budynek postawiony jest na sklepionych piwnicach, gdzie znajduje się ostrołukowy portal, datowany po raz kolejny na wiek XV. W końcu wieku osiemnastego właścicielem posesji był starosta chęciński, Teodor Załuski, natępnie zaś Żydów chęcińskich.

Na rogu zachodniej pierzei stoi z kolei kamienicy, w której obecnie mieści się „Zajazd pod Srebrną Górą”. Nazwa tego lokalu jest o tyle ciekawa, że wiąże się z dawnym jej właścicielem. Według Kazimierza Stronczyńskiego, w XIX wieku kamienicę posiadał żyd Silberg, od którego nazwiska bierze swoją nazwę obecny zajazd. Podobnie jak obecnie, tak i wtedy prowadzono tu lokal dla podróżujących. Nazwa może mieć też dużo wspólnego z wydobywanym w okolicach Chęcin srebrem, które towarzyszyło rudom ołowiu i miedzi.

Ciekawym obiektem, położonym u szczytu Górnego Rynku, jest także chęciński ratusz. Wzmianki o istnieniu budynku z takich przeznaczaniem pochodzą z I. poł. XV wieku, jednak obecna budowla ma o wiele młodszą proweniencję. Obecny gmach Urzędu Miasta i Gminy Chęciny wzniesiony został w początku lat 30. XIX wieku, odrestaurowano go w latach 2008-2010.

Gmina Chęciny

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

Niemczówka

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach